Hidroprojekt-ing d.o.o. jedna je od tvrtki nasljednica Hidroprojekta osnovanog 1947. godine.

Kao nekada, i danas su usluge tvrtke vezane uz vodu odnosno hidrotehniku, ali rade na prostoru cijele Hrvatske. Glavna su težišta sustavi transporta, spremanja i distribucije pitke vode, vodozahvati, postrojenja za pripremu i pročišćavanje pitke vode, sustavi prikupljanja i transporta otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, sustavi prikupljanja, transporta i pročišćavanja oborinskih voda, navodnjavanje, regulacije vodotoka, ceste i drugo. Usluge obuhvaćaju izradu planova, studija, koncepcijskih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i natječajne dokumentacije, provedbu stručnog nadzora, upravljanje projektima i drugo.

1947

Zemaljski zavod za melioracije

U sklopu pripreme za prijelaz na "plansku privredu" osnovan je Zemaljski zavod za melioracije

1950

Hidroprojekt

U novoosnovanom zavodu ubrzo počinju raditi stručnjaci iz različitih podrućja, posebni oni za komunalnu infrastrukturu, te u upotrebu ulazi naziv Hidroprojekt.

1954

Podjela poduzeća

Podjela na dva zasebna poduzeća, Hidroprojekt i Projekt. U tvrtku Projekt odlazi većina afirmiranih predavača s Tehničkog fakulteta, a njihovim je odlaskom Hidroprojekt prestao djelovati kao znanstvena ustanova i sve se više okretao stručnom radu. Novo poduzeće preuzima gotovo sve poslove melioracija i veći dio regulacija.

1979

Samostalna radna organizacija

Hidroprojekt postaje tzv. radna organizacija za izradu tehničke dokumentacije s potpunom odgovornošću. Kao osnovna je djelatnost navedena izrada dokumentacije, projekta te konstrukcije građevinskog dijela građevina niskogradnje, ali i izrada dokumentacija "za vrtno-krajinske djelatnosti".

1991

Podjela Hidroprojekta

Nakon dugotrajnih sastanaka donesena je odluka o razdruživanju radne organizacije Hidroprojekt na više manjih tvrtki. Odluku o razdruživanju nije bilo teško donijeti jer su grupe u Hidroprojektu već otprije posjedovale znatnu autonomnost u poslovanju i odlučivanju, čak i u podjeli ostvarene dobiti. Nova su poduzeća osnovana 1. srpnja 1991. Hidroprojekt-ing utemeljen je na čelu s Dragutinom Mihelčićem dipl.ing.građ..

2022

Danas

Danas tvrtka Hidroprojekt-ing na tri lokacije ima više od 40 zaposlenih, od kojih tri četvrtine čine visokokvalificirani stručnjaci, a rade na prostoru cijele Hrvatske.

Naš tim

Direktor

Luka Jelić

dipl.ing.građ

Tvrtka na tri lokacije ima više od 40 zaposlenih, od kojih tri četvrtine čine visokokvalificirani stručnjaci, a rade na prostoru cijele Hrvatske.

Zamjenica Direktora

Vesna Grizelj Šimić

dipl.ing.građ.

Voditelj

Davor Stanković

dipl.ing.građ

Ivana Bolanča

dipl.ing.geoteh./ing.građ

Davorka Dabelić Mioč

dipl.ing.građ.

Danijela Jelić

dipl.ing.građ.

Sebastian Krivić

dipl.ing.prom.

Ivka Lauš

mag.ing.aedif.

Jagoda Likić

Mladen Lišnjić

dipl.ing.građ.

Luka Magaš

mag.ing.el.

Zvonimir Mor

Vladimir Poljak

dipl.ing.građ

Tomislav Povijač

struč.spec.ing.aedif.

Siniša Radivojević

dipl.ing.građ.

Danica Šagolj

Filip Sliško

mag.ing.aedif

Mladena Sučić

ing.građ.

Voditelj

Danko Mihelčić

dipl.ing.arh.

Ana Hiršl

mag.ing.aedif.

Margita Ivanković

mag.ing.mech.

Jelena Kantoci

dipl.ing.građ.

Antonija Kolić Benčina

mag.ing.aedif.

Zoran Kovačev

dipl.ing.stroj.

Karolina Kuljovski

građ.teh.

Jadranka Pavletić

dipl.ing.građ

Damir Šafar

dipl.ing.građ.

Antonio Slamek

mag.ing.mech.

Hynek Suchy

dipl.ing.građ

Voditelj

Nataša Todorić Rex

dipl.ing.građ

Toni Holjević

mag.ing.aedif.

Goran Mačukat

građ.teh

Ninoslav Rex

dipl.ing.građ

Marija Stošić

mag.ing.aedif.