CS MANDALINA (Šibenik)

Crpna stanica ”Mandalina” služi za transport kompletne otpadne vode grada Šibenika prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Pećine iznad Podsolarskog i podmorskom ispustu. Smještena je na šibenskom poluotoku Mandalina u južnom dijelu šibenskog akvatorija.

Maksimalni kapacitet crpne stanice iznosi 910 l/s, odnosno kapacitet je prilagođen UPOV-u grada Šibenika dimenzioniranog na 100.000 ES-a. Dimenzioniranje se osniva na hidrauličkom proračunu cijelog kanalizacijskog sustava grada Šibenika. Ugrađeno je 6 crpki (maksimalno u pogonu 5) pojedinačnog kapaciteta 200 l/s (svaka nazivne snage 85 kW, 31 mVS).

Objekt crpne stanice se sastoji od podzemnog (s crpkama) i nadzemnog dijela (cijevni razvod, tlačni kotlovi, kompresori, agregat 460 kW, trafo, elektrooprema i ‘pomoćne’ prostorije.

Nakon izgradnje crpne stanice ”Mandalina”, projektiran je i izveden 2007.g. tlačni cjevovod od crpne stanice do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Šibensko-kninska županija

Period

2005 - 2007

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Vodovod i odvodnja d.o.o.