UPOV ILOK

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Iloka, za koji su izrađena i valorizirana različita tehnološka varijantna rješenja (2004.g.) te idejni projekt za lokacijsku dozvolu, glavni projekt (2011.g.) i izvedbeni projekt (2011.g.). Dovršenje izgradnje i puštanja u rad 2011.g. za veličinu, u 1.fazi izgradnje, N=8.000 ES kao uređaj drugog stupnja pročišćavanja (u 2.fazi uređaj bi imao 12.800 ES ali i treći  stupanj pročišćavanja). Ispust pročišćenih otpadnih voda je u rijeku Dunav.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu je uređaj u postupku s bioaeracijskim lagunama (2 x 5554 m3) i taložnim lagunama (2 x 1000 m3) odabranim zbog lokacijskih  i uvjeta velikih oscilacija u opterećenju (obrada i proizvodnja vina).

Prethodi mehanički dio uređaja (kombinirani uređaj) s ulaznom i izlaznom crpnom stanicom, upravnom građevinom i kompresornicom te manipulativne površine i dr.

Koncepcija izvedenog rješenja omogućava povećanje kapaciteta na 12.800 ES uz treći stupanj.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Vukovarsko-srijemska županija

Period

2004 - 2011

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Komunalije d.o.o.