UPOV LAPAD – DUBROVNIK

Idejnim projektom je predviđeno da se kanalizacijski sustav aglomeracije Dubrovnik priključi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda LAPAD-Dubrovnik. Postojeći UPOV Lapad se napušta  te će na istoj lokaciji biti izgrađen novi za veličinu N=66.000 ES kao uređaj drugog stupnja pročišćavanja s ispustom u more.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu je odabran u postupku sa MBR tehnologijom kao optimalan za raspoloživu površinu lokacije u uvjetima velikih sezonskih razlika u opterećenju. Usvojena je izvedba brdskih galerija na lokaciji, a u koje će biti smješten dio postrojenja za pročišćavanje (brdoviti teren, ograničenost terena).

Predviđena je izvedba novog podmorskog ispusta trase približno paralelno sa postojećim ispustom (koji se napušta). Kopnena dionica ispusta polazi od lokacije UPOV-a kroz brdo Petka, a izvedba mikrotunelogradnjom.

U pogledu funkcionalnosti UPOV-a i podmorskog ispusta isti čine neraskidivu cjelinu.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Dubrovačko-neretvanska županija

Godina

2018

Razina projekt

Idejni projekt

Investitor

Vodovod Dubrovnik d.o.o.