UPOV ZATON-ORAŠAC

Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zaton-Orašac, izrađeni su idejni (2014.g.), glavni i izvedbeni projekt (2018.g). Dovršenje izgradnje i puštanja u rad 2018.g. za veličinu, u 1.fazi izgradnje, N=9.800 ES kao uređaj odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s podmorskim ispustom. 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu je uređaj u postupku s  prethodnim (mehaničkim), odnosno odgovarajućim pročišćavanjem (kombinirani uređaj).

Koncepcija izvedenog rješenja omogućava povećanje kapaciteta i stupnja pročišćavanja ukoliko to bude zahtjevala buduća zakonska regulativa.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Dubrovačko-neretvanska županija

Period

2014 - 2018

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Vodovod Dubrovnik d.o.o.