Test 2

Zemaljski zavod za melioracije i regulacije NR Hrvatske, začetnik Hidroprojekta, utemeljen je vjerojatno početkom 1947., iako točan datum nije poznat, u sklopu priprema za prijelaz na tzv. „plansku privredu“. Nova je ustanova vrlo brzo preimenovana pa se nekoliko prvih godina nazivala Hidroprojekt – Zavod za melioracije i regulacije, dok se samostalni naziv Hidroprojekt sustavno upotrebljava od 1950. godine. Promjena je imena uzrokovana činjenicom da je ta ustanova, koja je vrlo brzo prerasla u samostalno poduzeće, ponajprije utemeljena za planiranje i projektiranje melioracija i regulacija, ali su u njoj od početaka radili i drugi specijalizirani stručnjaci, posebno oni za projektiranje komunalne infrastrukture.