Sudjelovanje na 8. Saboru hrvatskih graditelja

Naši djelatnici sudjelovali su na 8. Saboru hrvatskih graditelja u organizaciji Hrvatskog saveza građevinskih inženjera koji se organizirao u Vodicama u terminu 3. do 5. listopada 2021. godine.