Vodospremnik i crpna stanica “BICKO SELO”

Vodospremnik “Bicko Selo” ima namjenu u sklopu vodoopskrbnog sustava 2.cjeline – zapad prihvaćati vodu koja dolazi temeljnim cjevovodom Sikirevci – Oprisavci (VS/CS “Istočna Slavonija” – VS/CS “Bicko Selo”) sa crpilišta “Istočna Slavonija” kod Sikirevaca. Iz vodospremnika se voda dalje distribuira u tri smjera:

  • sirova voda u smjeru Slavonskog Broda ( u VS “Brodsko Brdo”)
  • pitka voda (dezinficirana) u smjeru Garčina i Oprisavaca.

Planirana zapremina vodospremnika za smjer Slavonski Brod ima ulogu transporta vode do postojećeg cjevovoda za punjenje vodospremnika “Brodsko Brdo”. Planirana zapremina vodospremnika za područje općine Garčin i Oprisavci ima ulogu pokrivanja dnevno – satnih oscilacija potrošnje vode, te pokrivanje protupožarnog zahtjeva.

Vodospremnik ima zapreminu od 1000 m3 , a izvodi se s dvije vodne komore po 500 m3.

Sustav

Vodoopskrba

Lokacija

Brodsko-posavska županija

Period

2008 - 2014

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Projektantski nadzor

Investitor

Vodovod d.o.o. Slavonski Brod