CUPOV POŽEGA

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege, nakon izrade izvedbenog projekta (1999.g.) te dovršenja izgradnje i puštanja u rad 1.faze (2005.g. – prethodno/mehaničko pročišćavanje), projektiran je kao glavni projekt za veličinu N=33.500 ES kao uređaj drugog i trećeg stupnja pročišćavanja s ispustom u rijeku Orljavu.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu projektiran je kao jednostupanjski biološki uređaj konvencionalnog tipa u postupku s aktivnim muljem II. i III. stupnja pročišćavanja.

U nastavku postojećeg mehaničkog dijela uređaja (rešetke, prihvat sadržaja septičkih jama, pužne crpke, sita 5 mm, pjeskolovi-mastolovi) projektirani su slijedeći dijelovi uređaja: aeracijski bazeni, naknadne (sekundarnie) taložnice, obradom mulja sa zgušnjačem i dehidracijom mulja te svi potrebni prateći objekti (kompresornica, biofiltracija zraka, dodatne unutarnje prometnice i manipulativne površine s krajobraznim uređenjem).

2016.g. izrađena je projektna dokumentacija dogradnje CUPOV-a Požega s poljima za ozemljavanje mulja, a u sklopu proširenja same lokacije CUPOV-a Požega.    

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Požeško-slavonska županija

Period

2007 - 2009

Razina projekt

Glavni projekt

Investitor

Tekija d.o.o.