UPOV GOSPIĆ

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Gospića, nakon rekonstrukcija 1996.g. i 2005.g.,  izrađena je natječajna dokumentacija s izvedbenim projektom (2012.g.). Dovršenje  rekonstrukcije, dogradnje i puštanja u rad 2015.g. za veličinu N=6.000 ES kao uređaj drugog  stupnja pročišćavanja s ispustom u rijeku Novčicu.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu je jednostupanjski biološki uređaj konvencionalnog tipa u postupku s aktivnim muljem II. stupnja pročišćavanja.

Rekonstruiran je i dograđen mehanički dio uređaja (rešetke, prihvat sadržaja septičkih jama, pužne crpke, sito 5 mm, pjeskolov-mastolov), preprojektirani su dijelovi uređaja: aeracijski bazeni, naknadna (sekundarna) taložnica, obrada mulja s dehidracijom te prateći objekti (opremanje upravnog dijela, manipulativne površine i dr.).

Na lokaciji UPOV-a Gospić predviđeno je proširenje veličine uređaja obzirom na nove potrebe za veličinu aglomeracije.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Ličko-senjska županija

Period

2012 - 2015

Razine projekta

Glavni projekt

Izvedbeni projekt

Projektantski nadzor

Investitor

Usluga d.o.o.