UPOV-i KRK, NJIVICE OMIŠALJ

U svrhu rješavanja problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija na otoku Krku predviđena je fazna izgradnja UPOV-a sanitarnih otpadnih voda.

UPOV-i su u 1.fazi izgradnje predviđeni u prvom (odgovarajućem) stupnju pročišćavanja s podmorskim ispustom, i to:

– UPOV Krk veličine 20.800 ES s podmorskim ispustom;

– UPOV Malinska-Njivice veličine 45.000 ES s podmorskim ispustom;

– UPOV Omišalj veličine 9.200 ES s podmorskim ispustom.

Izrađeni su projekti za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (2013.g.), glavni projekti (2014.g.) te izvedbeni projekti (2015.g.) i puštanje UPOV-a u rad 2016.g.

Svi UPOV-i su opremljeni automatskim grubim rešetkama, kompaktnim kombiniranim uređajima za mehaničku obradu otpadnih voda, uređajem za prihvat i predobradu sadržaja septičkih jama te obradu otpadnog zraka (scrubber), a sve smješteno u jednoetažne tehnološke građevine.

Uređaji su telemetrijski povezani sa središnjim kontrolnim dijelom u tvrtki Ponikve voda d.o.o.  

U budućoj 2.fazi izgradnje svi uređaji moraju biti minimalno drugog stupnja čišćenja

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Primorsko-goranska županija

Period

2013 - 2016

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Ponikve voda d.o.o.