UPOV NOVIGRAD (Zadarski)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad dio je jedne od razvojnih faza kanalizacijskog sustava Novigrad. Izgradnja uređaja je predviđena u dvije faze (2×1.290=2.580ES) kao uređaj drugog stupnja s mogućnošću dogradnje na treći stupanj, a zbog osjetljivosti recipijenta,

Dovršenje  izgradnje i puštanja u rad 2008.g. za veličinu N=1.290 ES kao uređaj mehaničkog stupnja čišćenja s podmorskim ispustom duljine 850 m.

Na lokaciji UPOV-a Novigrad predviđena je fazna izgradnja – mehanički stupanj i dvije razvojne faze biološkog uređaja.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Zadarska županija

Period

2006 - 2008

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Općina Novigrad