UPOV OMIŠ-PRIKO

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Omiš-Priko sastavni je dio sustava javne odvodnje grada Omiša i okolnih naselja. Postojeći uređaj je pušten u rad 2009.g., a sastoji se mehaničkog tretmana (rešetka, sito), prihvata sadržaja septičkih jama, crpne stanice za doziranje u podmorski ispust.

Dato je rješenje nadogradnje UPOV-a biološkim pročišćavanjem u dvije linije (mogućnost funkcioniranja za razdoblja zima/ljeto), a sve kako bi udovoljavao uvjetu čišćenja drugog stupnja s postojećim podmorskim ispustom za veličinu 24.000 ES.

Obrada ugušćenog mulja dehidracijom uz dodatnu obradu na lokaciji prije odvoza na postrojenje planirano u općini Šestanovac.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Splitsko-dalmatinska županija

Godina

2018

Razina projekt

Idejni projekt

Investitor

Vodovod d.o.o. Omiš