UPOV SKRADIN

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Skradina, za koji su izrađena tehnološka varijantna rješenja (2003.g.) te idejni projekt za lokacijsku dozvolu, glavni projekt (2004.g.) i izvedbeni projekt (2006.g.). Dovršenje izgradnje i puštanja u rad 2006.g. za veličinu, u 1.fazi izgradnje, N=1.300 ES (u 2.fazi 2.600 ES) kao uređaj drugog  stupnja pročišćavanja uz istovremenu stabilizaciju mulja i s ispustom u rijeku Krku.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu je jednostupanjski biološki uređaj u postupku s aktivnim muljem s nitrifikacijom i denitrifikacijom II. stupnja pročišćavanja.

Izgrađen je mehanički dio uređaja (automatska rešetka/sito 3 mm), biološki dio uređaja (spremnik za nitrifikaciju/denitrifikaciju, naknadni taložnik, spremnik za sakupljanje stabiliziranog mulja i dr.) te prateći objekti i manipulativne površine i dr.

Na lokaciji UPOV-a Skradin predviđeno je proširenje veličine uređaja obzirom na buduće nove potrebe do veličine 2.600 ES-a.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Šibensko-kninska županija

Period

2003 - 2006

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Vodovod i odvodnja d.o.o.