UPOV VIROVITICA

Ranije izrađenim idejnim rješenjem i idejnim projektima predviđeno je da se kanalizacijski sustav aglomeracije Virovitica priključi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Virovitica. Postojeći UPOV na lokaciji šećerane ”Viro” se napušta te će uz lokaciju biti izgrađen novi za veličinu, u 1.fazi izgradnje, N = 26.000 ES kao uređaj drugog i trećeg stupnja pročišćavanja s ispustom u kanal Manteč. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu je izveden u postupku sa SBR tehnologijom nakon mehaničke predobrade (automatske rešetke, kompaktne jedinice s finim sitima i pjeskolovima-mastolovima), a kao optimalnom za uvjete pročišćavanje, raspoloživu površinu lokacije i završnu obradu mulja na poljima za ozemljavanje mulja.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Virovitičko-podravska županija

Period

2019 - 2020

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Virkom d.o.o.